УСПЕШНИ ПРОЕКТИ     Назад към УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

вижте какво можем заедно

Дизайн клъстер - лаборатория за развитие

През 2012 г. няколко малки и средни предприятия се обединиха, за да създадат иновативен проектен клъстер, който те нарекоха ГРИД - лаборатория за дизайн и развитие. ГРИД е първото по рода си сдружение в България, в което фирми с различен мащаб и предмет на дейност, но с обща цел, обединиха усилията си да реализират съвместни партньорски проекти. ГРИД имаше за цел да разработи обща платформа за обмен на знания, идеи, опит; да мобилизира съвместни ресурси и да координира секторни инициативи, насочени към развитие на дизайнерската индустрия и въвеждане на иновативни технологии. Под "дизайн" индустрия, тук разбираме интегрирани услуги в сферата на промишления (вкл. продуктовия) дизайн, интериор, мултимедия, графичен и уеб дизайн, където целта е не само представянето на дизайнерски концепции, но и практическото изпълнение на проекти до ключ.

За да се постигнат целите, да се разработи пакетът с услуги и да се популяризира клъстерът, основателите на ГРИД се нуждаеха от финансова подкрепа. Заедно с ГРИД разработихме проектно предложение за институционалното изграждане на клъстера, с което да се кандидатства за финансиране от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Анализирахме нуждите и разработихме концепцията, изготвихме бизнес план и подадохме проекта. В резултат на това ГРИД получи безвъзмездна помощ от половин милион лева за изграждане на капацитета на клъстера; за обучение на екипа; за насърчаване на услугите и обмен на опит с други клъстери; за привличане на млади предприемачи и талантливи дизайнери, чрез създаване на партньорства с университети.

ГРИД

http://grid-designlab.com

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev