Достъп до финансиране за проекти

Търсенето на финансиране за конкретна проектна идея може да се окаже сериозно предизвикателство.

Има стотици възможности за финансиране, които са достъпни за европейски компании и организации и насърчават проекти в различни области – от „зелени решения“, иновации и кръгова икономика до образование, социално включване и защита на човешките права. При такова изобилие от информация трябва да се вземат предвид много фактори, когато се търси правилната субсидия, в т.ч.: бюджет, партньори, условия за кандидатстване, дейности и специфични изисквания.

Как се ориентирате в многото бази данни, възможности за финансиране и доставчици на консултантски услуги, когато търсите подходящата субсидия?

Експертите на Еллеа Глобъл Партнерс следят ежедневно всички европейски покани и правят задълбочен мониторинг на актуалните и предстоящи програми и източници за финансиране. Нещо повече – натрупали сме богат опит в управлението и изпълнението на проекти по повечето от тези програми, така че можете да разчитате на нас:

  • да ви насочим към най-подходящата програма за вашата проектна идея;
  • да ви консултираме относно необходимостта от дооформяне на вашето проектно предложение така, че да отговорите на изискванията за финансиране

Ако компанията ви е отворена за нови проекти, ние можем да бъдем вашите доверени „финансови детективи“.

За тази цел създадохме Fininfo.BG – специализирана онлайн платформа, която събира на едно място цялата информация за финансиране на проекти и инициативи на български компании и организации. Поднасяме в синтезиран вид, на български език, кратка и фокусирана информация за всяка нова покана и програма. Така ви спестяваме време, а вие по-лесно и по-бързо се ориентирате в морето от възможности. Добавяме и експертиза за намиране на най-подходящата програма, а при необходимост и за създаване на ключови партньорства. Развихме широка консултантска група от опитни професионалисти, които предоставят разнообразни услуги, свързани с подготовка и управление на проекти.

С това превърнахме Fininfo.BG в българския онлайн портал за проекти и финансиране, който няма аналог в страната.

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev