УСПЕШНИ ПРОЕКТИ     Назад към УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

вижте какво можем заедно

Развитие на нови експортни пазари

Лукспак® е малка, но много динамична компания, с прогресивен мениджмънт и силен фокус върху развитие и иновации. Компанията произвежда уникални луксозни кутии от хартия, картон и мукава, подходящи за опаковане на множество различни изделия, на които те придават допълнителен стил и класа.

2019 г. заедно финализирахме мащабен проект, подкрепен с европейско финансиране, в резултат на който капацитетът на компанията за производство на кутии се увеличи 50 пъти. Появи се сериозна нужда от привличане на нови клиенти, както и от промяна и развитие на съществуващите към момента маркетингови практики.

Започнахме работа, фокусирани върху основната цел: да подобрим пазарното представяне на Лукспак® и да разширим присъствието им на международните пазари. Проектът премина през четири основни етапа:

  • Първо направихме задълбочен анализ на сегашното състояние на продажбите, за да се получи разбиране кои са най-силните страни на компанията и има ли и къде области, които спешно трябва да подобрим;
  • На база на информацията, получена от анализа, разработихме нова, практически ориентирана експортна стратегия, с фокус върху един от продуктите на Лукспак, който се открои като притежаващ най-голям потенциал за развитие на продажби и обеми в две целеви европейски държави;
  • Като трета стъпка помогнахме на компанията да създаде нови инструменти за продажба, чрез които да разкрие уникалните пазарни предимства на избрания за развитие целеви продукт;
  • Накрая, работихме заедно с фирмения мениджмънт и ключови експерти от маркетинговия екип, за да начертаем конкретен план за действие и прилагане на стратегията на практика.

И едно от най-хубавите неща: помогнахме на Лукспак® да привлече финансова подкрепа за нашите услуги от Европейската банка за възстановяване и развитие, която съфинансира стойността на консултантския договор със 75%.

Проектът приключи през пролетта на 2020 г., малко преди Ковид-19 да навлезе трайно в нашия живот и бизнес. Резултатите предстои да видим, но едно е ясно: Лукспак посрещна кризата много по-силна, по-фокусирана и по-устойчива на предстоящите пазарни промени.

Вижте изяществото на техните продукти на: https://luxpac.com

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev