Управление на проекти

137 години. Толкова е общият опит в управлението на международни проекти на експертите на Еллеа Глобъл Партнерс.

С над сто успешно изпълнени проекта с финансиране от ЕС, екипът ни има значителни познания и професионална експертиза по отношение на международните инструменти за безвъзмездно финансиране и специфичните правила, по които те работят.

Можем да ви спестим много усилия, време и средства, ако ни се доверите и поверите управлението на вашия проект на доверен проектен мениджър от нашия екип. Той ще администрира процеса и ще поеме цялата отговорност за успешното изпълнение на проекта, докато вие се фокусирате върху основните му дейности или други ваши спешни задачи.  

Какво ще направи за вас един опитен проектен мениджър?

  • Ще работи заедно с вашия проектен екип или консорциум, за да гарантира, че проектът се изпълнява в срок и в съответствие с договора за субсидия;
  • Ще планира и контролира ежедневно изпълнението на дейностите и ще проследява напредъка;
  • Ще взема управленски решения според предоставените му от вас правомощия;
  • Ще ви дава обратна връзка, съвети и възможни решения.

„Взетият на заем“ наш проектен мениджър ще извършва същите дейности, които биха могли да изпълнят и ваши опитни служители, ако имаха това време. Мениджърът на Еллеа Глобъл Партнерс ще се съсредоточи изцяло върху проекта, ще навлезе в детайлите му, ще работи с вашия екип и ще остане в организацията до постигане на заложените цели.

Проектният мениджър, който ние ще предложим, подлежи на предварителното ви одобрение и при необходимост ще подпише договорно споразумение за конфиденциалност.

И тъй като не сме „специалисти по всичко“, можем да ви бъдем най-полезни при управление на проекти, финансирани по следните европейски програми и инструменти за финансиране:

  • Хоризонт Европа;
  • Механизъм за свързване на Европа;
  • Механизъм за възстановяване и устойчивост;
  • Програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ)
  • Програми като Еразъм, Цифрова Европа, Творческа Европа и др.

Защо да работите с нас?

Защото сме бързи, гъвкави и ориентирани към постигане на резултати.

Нашата цел е да ви помогнем да изпълните вашия проект в срок, в рамките на одобрения бюджет и с възможно най-добро качество, покривайки на 100% на правилата на финансиращата програма.

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev