Services

see how we can help

Нашите услуги са предназначени за компании, на които им предстои развитие.

Дали то ще е свързано със създаване на изцяло нов бизнес, излаз на нов пазар, въвеждане на нова технологична линия, производство на нов продукт или друго ново бизнес начинание, това е проект, който изисква допълнителен ресурс, друг тип умения и носи несигурност и риск. Тук ние ви подаваме ръка.

Кои са нашите клиенти?

1. Български компании, малки или по-големи, които имат ясна идея и визия за нов проект или ново развитие, но им липсва едно или повече от следните неща:

 • Информация дали има подходящо финансиране за новата им бизнес идея
 • Умения и ресурс да оформят проекта си по начин, по който той да бъде финансиран (без значение дали от фонд, банка или европейска програма)
 • Времеви управленски ресурс да се посветят изцяло на новия проект
 • Време или умения или контакти за развитие на нов експортен пазар

2.    Български компании и експерти на свободна практика, предоставящипрофесионални услуги: мениджмънт консултанти, коучинг експерти, проектанти, инженери, архитекти, юристи, финансови консултанти, маркетинг агенции, ИТ специалисти; български браншови асоциации и всички други, които:

 • желаят да бъдат информирани кой, за какво и кога финансира бизнес проекти в България, с цел да дават допълнителна полезност на своите клиенти или самите те да участват като доставчици на субсидирани услуги
 • имат нужда от сродни контакти в чужбина

3.    Чуждестранни компании, които желаят да развият свой бизнес в България, но им липсва:

 • Практическа информация за пазарните възможности в тяхната област на дейност
 • Доверени местни контакти за старт на пазара
 • Информация как могат да се възползват от донорски програми
 • Времеви управленски ресурс да се посветят изцяло на новия проект

Как помагаме? Вижте тук:
- Финансиране за проекти
- Управление на проекти
- Експортен маркетинг

Какво да НЕ очаквате от нас: 

Да измисляме ние бизнес идеите. Идеята и прoекта са ВАШИ – ние само ви помагаме да ги реализирате

 • В СРОК
 • В РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ
 • С ЖЕЛАНОТО КАЧЕСТВО И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТ

Заповядайте да го обсъдим!

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev