Стратегически партньори

BNI, BRCCI

Гордеем се, че сме част от международното семейство на BNI© - организация, която обединява повече от 270 000 сбственици на бизнес от цял свят и им помага да развият своя бизнес чрез структурирана програма за маркетинг чрез препоръки. Еллеа е член на BNI Prista - Русе, едно от най-динамичните и бързо развиващи се български дружества. 

BNI ни помага да разширяваме непрекъснато мрежата си от качествени партньори в България и по света, с които изграждаме дългосрочни бизнес-отношения в полза на нашите клиенти.

 

 

Българо-румънска търговско-промишлена палата (BRCCI) е един от нашите устойчиви партньорски проекти. Създадена през 2003 година по иницитива на 30 водещи български и румънски компании, днес Палатата е активна платформа за обмен на информация, опит и контакти за пазарите на България и Румъния. Елеонора Иванова, собственик и управител на Еллеа, е управляващ директор на Палатата, в която към момента членуват 70+ компании от двете съседни държави.   

  

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev