УСПЕШНИ ПРОЕКТИ     Назад към УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

вижте какво можем заедно

Технологична модернизция на производството в Каолин АД

Каолин АД е една от най-големите български компании, работещи в добивната индустрия. Тя е създадена през 1924 г., когато е пусната в експлоатация първата инсталация за промиване на каолин. Днес фирмата произвежда каолин, силициев пясък, доломит, фелдшпат, варовик и шамот в 9 фабрики, разпространени в цяла България, една от които се намира в гр. Ветово, Русенска област.

Макар и много добре позиционирана на местните и международни пазари, компанията страдаше от лошото състояние на съществуващите инсталации, които датират от времето на социализма. Компанията имаше нужда от обновяване и модернизация на оборудването, за да подобри своите конкурентни предимства. На дневен ред за модернизация беше заводът в гр. Ветово. За щастие, през 2008 г. българското правителство обяви схема за безвъзмездна помощ за големи компании и Каолин успя да получи финансиране в размер на 1,5 млн евро, което представляваше половината от стойността на проекта за модернизация. Останалата част беше осигурена със собствено финансиране.

Главният мениджър на Каолин се свърза с Еллеа в началото на 2009 г., когато проектът беше в начална си фаза на изпълнение. Тъй като компанията не разполагаше с необходимия опит и експерти за успешното управление на такъв комплексен проект, Еллеа беше поканена да консултира и асистира управлението. Сформирахме съвместен екип, в който техническите и счетоводни експерти бяха служители на фирма Каолин, а ръководителят на проекта и финансовия експерт бяха принос на Еллеа.

Проектът приключи успешно в края на 2011 г. По време на изпълнението нямаше особени трудности и можем да кажем, че това беше един от най-ползотворните ни проекти, където имахме възможност да работим с прекрасен екип от професионалисти с различна експертиза, фокусирани върху постигането на общата цел.

КАОЛИН АД

https://kaolin.bg

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev