УСПЕШНИ ПРОЕКТИ     Назад към УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

вижте какво можем заедно

Трансгранично партньорство за подобрение на трафика

Булевард Тутракан е част от уличната мрежа на гр. Русе, но същевременно и една от основните входно-изходни артерии на града, която го свързва с Дунав мост и Румъния. Той преминава през източната индустриална зона и преди изпълнението на проекта беше в изключително лошо състояние. Община Русе успя да привлече безвъзмездно финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, в партньорство с община Гюргево (Румъния). Екип от проектни мениджъри на Еллеа беше нает като част от управленския екип на проекта. Изпълниха се строително-монтажни дейности, включващи реконструкция и рехабилитация на бул. Тутракан в гр. Русе, както и няколко улици в гр. Гюргево. Изградена беше и информационна система за контрол на трафика през границата. Този проект беше голямо предизвикателство за съвместния екип поради многобройните обективни пречки, които съпътстваха неговото изпълнение. Все пак всичко е добре, когато завършва добре. Обновеният булевард беше въведен в експлоатация и проектът приключи успешно през 2015 г. А ние се сдобихме с полезен опит, който ни помага при управлението на бъдещи инфраструктурни проекти.

ОБЩИНА РУСЕ

https://ruse-bg.eu

 

Copyright © 2019 Ellea Global partners       Web Design & SEO by Zashev